โรงพยาบาลชุมแพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 13 ของ จ. ขอนแก่น เด็กชายวัย 10 ขวบ หลังได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านฝาง

          วันนี้ (20 ก.พ. 64) พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับการส่งต่อเด็กชาย อายุ 10 ปี จากโรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลชุมแพได้ไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านฝาง ตามแนวทางของจังหวัด ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจยืนยันพบว่ามีเชื้อ COVID-19 เป็นบวก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ โรงพยาบาลชุมแพได้จัดการดูแลในห้องแยกความดันลบ ขณะนี้ ผู้ป่วยปลอดภัยดีอยู่ในกระบวนการการรักษาของทีมคณะแพทย์ของโรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งเด็กชายรายนี้มีประวัติการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดปทุมธานี และกลับมาอยู่ที่อำเภอบ้านฝาง

 

โรงพยาบาลชุมแพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีห้องแยกความดันลบและมาตรฐานการดูแลที่มีความปลอดภัยทุกขั้นตอน โรงพยาบาลชุมแพ จึงรับผู้ป่วยรายนี้มารักษาตามแนวทางของจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น