ครม. อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการว่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวแคนาดา ประจำโรงเรียนดีประจำตำบล 300 แห่งทั่วประเทศ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และสภาหอการค้าประเทศแคนาดา ในการจัดหาครูต่างชาติมาสอนในโรงเรียนดีประจำตำบล 300 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ โดยเป็นความร่วมมือที่มีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและเชื่อว่าภายใน 3-5 ปี เด็กเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงจากความร่วมมือนี้จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ ศธ.พยายามผลักดันความร่วมมือกับประเทศที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อจะเสริมทักษะภาษานักเรียนไทยและเชื่อว่าในอนาคตจะมีครูต่างชาติมาสอนในโรงเรียนมากกว่า 10,000 แห่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษนั้นต้องการให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เพื่อซึมซับมากขึ้น รวมถึงจะไปผสมผสานกับแผนบูรณการการศึกษาจังหวัดที่มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่จะทำให้เด็กมีทักษะความพร้อมด้านภาษาด้วย
แสดงความคิดเห็น