ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.สู้ไม่ถอย!!เดินหน้าลดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี บรรยายประเด็นลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับ พชอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์

22 ก.พ. 64 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญให้เข้าบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ในโอกาสการประชุมตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) / ระดับตำบล (พชต.) อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 150 คน
ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้กล่าวถึงความสำคัญและภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และที่ผ่านมาได้ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีตรวจแอนติเจนในปัสสาวะของอำเภอท่าคันโท จำนวน 1,995 ราย ซึ่งพบการติดเชื้อร้อยละ 8.22 ซึ่งได้รับยารักษาและหายแล้วทั้งหมด ทำให้เห็นว่าพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาสำคัญ จึงเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการกับอาหารที่ผลิตจากปลาให้ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสถาบันวิจัยฯ จะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ทุกด้าน โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเพิ่มเติมให้ครบ 4,000 ราย และตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ จำนวน 500 ราย
นพ.พุทธรักษ์ ดีสิน ผอ.รพ.ท่าคันโท กล่าวว่า “มีความยินดีและต้องขอขอบคุณี่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา รพ.ได้ส่งแพทย์เข้าอบรมการอัลตราซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอัลตราซาวด์ของ รพ. เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีของท่าคันโทในอนาคตอันใกล้นี้”
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท กล่าวว่า “ท่าคันโทได้รณรงค์เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาโดยตลอด ซึ่งเราได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าไปในทุกกิจกรรมของอำเภอ เพราะเราเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ผูกกับวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน ท่าคันโทพร้อมและยินดีร่วมกับสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อย่างต่อเนื่องต่อไป”
ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าคันโท ซึ่งการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนนี้ด้วย
แสดงความคิดเห็น