เริ่ดไปอีก!!ขอนแก่นเปิดตัว ‘แกร็บตุ๊กตุ๊ก’ ต้นแบบอาหารต้านโควิด หนุนสมาร์ทซิตี้

จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบพร้อมอาหาร EV Foods Delivery ต้านโควิด- 19 ขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ท ซิตี้
25 ก.พ. 64 ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการ ร่วมเยี่ยมชมโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ อีวี ฟู้ดส์ เดลิเวอรี่ รถตุ๊กๆไฟฟ้าต้นแบบพร้อมอาหาร ต้านโควิด- 19
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จากการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัด Smart City ซึ่งแนวคิดของภาคเอกชนได้มีการตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนของเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ( Smart economy) ได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดรถตุ๊กๆ และแหล่งสร้างพลังงานของรถให้สอดคล้องไปพร้อมกับการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นศูนย์กลางของ EV (Electronic vehicle) หรือ ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถตุ๊กๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นแหล่งค้าขายได้ โดยใช้ EV Foods Delivery ทำการค้าขายในเขตเมือง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Model) ณ จุดขาย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ผลิตสินค้า ทำให้ผู้ผลิตได้รับทราบข้อมูลสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในรถจำหน่ายสินค้าว่ารถตั้งอยู่ ณ จุดใดและมีสินค้ารายการใดที่จำหน่ายไปหมดแล้ว โดยระบบสินค้าคงคลัง Inventory Model จะไปแสดงข้อมูลให้ผู้ผลิตได้ทราบซึ่งจะสามารถนำสินค้ามาเติมได้อย่างทันท่วงที เป็นการต่อยอดเชื่อมโยงกันระหว่างหลักคิดของเมืองในการเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งภาคเอกชนได้มีการปรับแต่งให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ ถือเป็นการพัฒนาการที่ครบถ้วนในทุกขั้นตอน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมไปกับภาคเอกชน
แสดงความคิดเห็น