เลยคุณภาพอากาศแย่ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5. พุ่ง

ชาวเลยโอด คุณภาพอากาศแย่ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 พุ่งหนัก จัดอยู่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เชื่อมีสาเหตุมาจากการอนุญาตเปิดโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง ทำให้ประชาชนหันปลูกอ้อยและเผาช่วงเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเผาฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 1 มี.ค. 64 จากการตรวจวัดสภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.เลย โดยแอพพลิเคชั่น Air4Thai ซึ่งรายงาน สภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นรายชั่วโมง โดยกรมควบคุมมลพิษ  พบว่าในช่วงเช้าวันที่  28 ก.พ. ดัชนีคุณภาพทางอากาศ AQI สูง มีค่า 131 ไมโครกรัม และยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กเกิด 2.5 ไมครอน( PM 2.5) มีค่าสูงถึง 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุภาพ ซึ่งคาดว่าเกิดจาการเผาอ้อย และเผาป่า ลุกไหม้อย่างหนักเกือบทุกพื้นที่  และได้ส่งผลให้เกิดควันปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่น แถมด้านอำเภอที่ติดกับชายแดน สปป.ลาว อย่างอำเภอเชียงคาน ปากชม ก็ได้รับผลกระทบการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน

นายชาลิน กันแพงศรี ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ จ.เลย ได้เผยว่า ทุกช่วงของเดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน ของทุกปี หลังจากที่จังหวัดเลย ได้อนุญาตสร้างโรงงานน้ำตาลขึ้นในจังหวัดเลย 2 โรง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกอ้อย เพื่อส่งป้อนโรงงาน และช่วง มกราคม-เมษายน เป็นที่ช่วงโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อย ทำให้เกษตรกรรีบตัดอ้อยส่งโรงงาน จากที่ในพื้นที่ไม่มีแรงงาน เกษตรกรปลูกอ้อยจึงหันมาเผาอ้อยกันเป็นจำนวนมาก ประจวบกับอากาศช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ไฟได้ไหม้ป่า

และส่วนใหญ่ไฟไหม้ป่าก็ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ เผาเพื่อทำแปลงเกษตรใหม่ หรือเผาเพื่อล่าสัตว์ วันนี้ชาวบ้านจึงต้องผจญกับทั้งเศษฝุ่น หิมะดำ ลอยปลิวว่อนในอากาศ ล่วงตกตามพื้นถนน เกาะติดตามเสื้อผ้าที่ตากไว้  ไม่แปลกเลยที่สภาพอากาศที่มีแต่ฝุ่นละออง เกินขนาด ไล่ตั้งแต่อำเภอวังสะพุง เอราวัณ หนองหิน ผาขาว พื้นที่เหล่านี้มักจะลักลอบเผาอ้อยไม่น้อยกว่า 500 ถึง 1,000 ไร่ ในแต่ละวันช่วงกลางคืนมีให้เห็นกันทุกวัน

และจังหวัดเลยบางอำเภอยังไม่เว้น อย่างวันนี้ในอำเภอเชียงคาน เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งติดดับ สปป.ลาว อากาศขมุบขมัวทั่วท้องฟ้า เต็มไปด้วยกลิ่นควันไฟไหม้ป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่แปลกใจอากาศจังหวัดเลยเกิดวิกฤติค่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กเกิด 2.5 ไมครอน( PM 2.5) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

แสดงความคิดเห็น