ชาวอีสานเฮ!!อัพเกรด ‘บัตรทอง’ รักษาได้ทุกที่โชว์ 4 บริการ เริ่ม 1 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 7 โชว์ 4 ด้าน ลุยอัพเกรด ‘บัตรทอง’   Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ เน้นเข้าถึงง่าย-สะดวกขึ้น
วันนี้ (1 มี.ค. 64) ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการเปิด Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ให้ความสำคัญในการยกระดับหลักประกันสุขภาพและผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ “ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถาทุกคนเท่าเทียมกันหมด ต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะยากดีมีจน” จำนวน 4 ข้อ คือ 1. การรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม 4. การย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปี ได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน
 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย สนองนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ นำมาสู่การจัดกิจกรรม Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ ของเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประชาชนสามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งใน 4 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 7 คือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม นโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ถือบัตรทองมารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยหน่วยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับ สปสช. ดำเนินการตามนโยบายบริการปฐมภูมิ รักษาทุกที่ ในการจัดระบบบริการและระบบข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้ทุกที่อย่างไร้รอยต่อ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามหน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เพียงนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7
 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การ Kick off นโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ในการเปิดระบบบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการเดินทางไกล ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อให้คนไทยได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ และโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี และจะขยายไปยังเขตสุขภาพเป็นอื่นๆของประเทศไทย ต่อไปด้วย
แสดงความคิดเห็น