ไม่กี่อึดใจ!!‘เทอร์มินอลใหม่ ’สนามบินขก.คืบ74.50% รับผู้โดยสารปีละ 5 ล้านคนได้อย่างสบาย คาดเปิดใช้ พ.ค. 64

เฟซบุ๊ค ‘Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น’ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 74.50%ในระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 2,004 ล้านบาท ก่อสร้างบนเนื้อที่ 1,130 ไร่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ส่วนงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 44,500 ตร.ม. จากเดิม 16,500 ตร.ม ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่,งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม มีความคืบหน้าประมาณ 74.50%

เบื้องต้นงานโครงสร้างแล้วเสร็จ เหลือเพียงแค่งานติดตั้งระบบต่างๆ ปูกระเบื้อง ติดกระจก ลิฟท์ และบันไดเลื่อน คาดว่าจะทดสอบระบบรวมได้ในเดือน เม.ย.64 และจะเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ได้ในเดือน พ.ค.64

ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานขอนแก่น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน.

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การก่อสร้างขยายระยะเวลาออกไปอีก 300 วัน ดังนั้นจากแผนงานที่กำหนดในภาพรวมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน เม.ย.2564 ซึ่งเมื่ออาคารผู้โดยสารหลังใหม่เปิดให้บริการแล้วนั้น อาคารผู้โดยสารหลังเดิมที่งานอยู่จะถูกปิดปรับปรุงทันทีเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตามแผนงานที่กำหนด

แสดงความคิดเห็น