สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าสางปัญหาหนี้สินครูไม่หยุด เชิญ๘หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อแก้ไขปัญหา

 

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ  ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ(สผ)ห้อง๔๐๒ ชั้น๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางบริหารจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร  โดยมี ดร.ปรีดา บุญเพลิง  ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนเป็นประธานที่ประชุม

ดร.ปรีดา บุญเพลิง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เปิดเผยว่า ทางคณะอนุกรรมาธิการได้รับหนังสือร้องเรียน กรณีครูสมัคร เป็นสมาชิกกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคม ซึ่งได้ทราบเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานอกระบบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อาจจะสร้างปัญหาด้านการเงิน การออมทรัพย์ และภาระหนี้สินให้เกิดขึ้นกับครูขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูมาแล้วและทางคณะอนุกมธ.กำลังแก้ไขอยู่ขณะนี้ โดยยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นหลักในการแก้ไขปัญหานี้ อาจจะสร้างปัญหาหนี้สินพอกพูนสะสมให้ครูเพิ่มขึ้นได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งระบบ มิให้กระจายเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ ทางคณะอนุกรรมาธิการ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  ประกอบด้วย ตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรายปรามการฟอกเงิน(ปปง.) สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และ สภาทนายความ เป็นต้น

ซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทุกหน่วยงาน ส่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมาร่วมประชุม และ ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับครูเป็นอย่างดียิ่ง  ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ดำเนินการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายได้มีแนวทางร่วมกันไว้ในวันนี้แล้ว สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยให้ สพฐ.ตรวจสอบช่วยเหลือเบื้องต้น แจ้งและประสานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่ ทุกจังหวัดให้ระมัดระวัง และให้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีสภาทนายความและทุกหน่วยงาน คอยให้ความช่วยเหลือ หากมีปัญหาทางคดีความต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น