เริ่ดสุดๆ!!โคราชมหานคร ‘เมืองไร้สาย’ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดตา

ภาพจากเพจ Korat Next Step

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อนุมัติเห็นชอบให้ PEA ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา และอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษา และความปลอดภัย โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 4 เมือง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ วงเงินลงทุนกว่า 11,600 ล้านบาท

ภาพจากเพจ Korat Next Step

สำหรับในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมาใช้วงเงินลงทุนกว่า 2,400 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ระยะ บนถนนสายเศรษฐกิจทั่วตัวเมืองนครราชสีมา รวมระยะทาง 17 วงจรกิโลเมตร โดยการดำเนินการระยะที่ 1 และ 2 เริ่มดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดินด้วยวิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสาย และติดตั้งโครงข่ายในช่วงเวลากลางคืน เวลา 21.00-04.00 น. มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปี 2563 ส่วนในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6 จะมีแผนการดำเนินการต่อไปในเร็วๆ นี้


ภาพจากเพจ Korat Next Step
ในช่วงแรกระยะที่ 1 PEA เริ่มดําเนินการขุดโดยนําสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน การดําเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 รวมระยะทาง 1.66 วงจรกิโลเมตร (ถนนชุมพล และถนนราชดําเนิน) ช่วงที่ 2 รวมระยะทาง 2.58 วงจรกิโลเมตร (ถนนสุรนารี, ถนนบุรินทร์, ถนนพิบูล ละเอียด, ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) PEA ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2563 ทุกพื้นที่จะต้องขุดวางท่อร้อยสายและนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินรวมระยะทาง 4.24 วงจรกิโลเมตร
ภาพจากเพจ Korat Next Step

สําหรับช่วงเวลาดําเนินการนั้น PEA จะก่อสร้างตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการจราจร ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ นอกเวลา ทําการก่อสร้าง PEA จะดําเนินการปิดผิวดิน สามารถสัญจรได้ตามปกติ

แสดงความคิดเห็น