#เปิดแล้ว ด่านไทย-ลาว 3 ด่าน ช่วยภาคเอกชนให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เปิดด่านไทย-ลาว ๓ ด่าน ตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เริ่มดีขึ้น และขณะนี้เริ่มมีการฉีดวัคซีน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว มีความต้องการบริโภคสินค้าและส่งผลดีต่อการค้าชายแดนของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเมินว่าการค้าชายแดนจะขยายตัว 3-6% มูลค่า 1,358,000 ล้านบาท หากเติบโต 3% และมูลค่า 1,398,000 ล้านบาท หากเติบโต 6%
เบื้องต้นจะอนุญาตให้เปิดด่านชายแดน 3 จุดได้แก่ด่านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีด่านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยด่านท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคายและด่านชายแดนไทย-ลาว
ส่วนจุดอื่น ๆ ยังคงปิดอยู่ ตามมาตรการดูแลควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19
แสดงความคิดเห็น