ปักหมุด ‘คำป่าหลาย’2,000 ไร่ ผุด ‘สนามบินมุกดาหาร’ 4.5 พันล้าน

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ผลักดันทุกโครงการตามแผน 10 ปี (2558 – 2567) ภายใต้วงเงินลงทุนกว่า 36,634 ล้านบาท เพื่อตองสนองความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในปี 2562 – 2563 ทย.ได้ใช้งบประมาณรวมกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่และเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน 29 แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแล

อย่างไรก็ดี เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ตนยังผลักดันให้ ทย.เดินหน้าก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งใหม่ ในจังหวัดที่ยังไม่มีท่าอากาศยานในพื้นที่ เพื่อใช้เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานหลักอย่างสุวรรณภูมิ และดอนเมือง โดยขณะนี้ทราบว่า ทย.มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานใหม่ 7 แห่ง ประกอบไปด้วย พัทลุง, สตูล, บึงกาฬ, มุกดาหาร, พะเยา, กาฬสินธุ์ และนครปฐม

แผนก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานมุกดาหาร วงเงินลงทุน 4,535 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้บริการ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบเช่นกัน

สำหรับผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้ทำการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2561 พื้นที่ที่เหมาะสม คือ บริเวณ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับการศึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) โดยจะมีอาคารผู้โดยสาร พื้นที่ 37,200 ตารางเมตร มีความยาวทางวิ่ง 2,500 เมตรทั้งนี้ จะอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนครพนม 120 กม. อีกทั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสกลนคร 125 กม. และห่างจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 134 กม.

ขณะเดียวกันผลการศึกษายังระบุอีกว่า จ.มุกดาหาร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสทางการค้าและลงทุนสูง สามารถก่อสร้างท่าอากาศยานได้ มีความคุ้มค่า ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

 

แสดงความคิดเห็น