บ้านโสกจาน แหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรก จ.ขอนแก่น

วิสาหกิจชุมชนโสกจาน​ อ.บ้านไผ่​ จังหวัดขอนแก่น​ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 8 มี.ค. 63​ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน​ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปียวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ความเป็นมาของโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์​ โดยมีผลการวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชานั้นหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูก และแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความ
สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในพื้นที่ ในจังหวัดขอนแก่นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน​ ถือได้ว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายผ่านการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุนจากนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน-ในเมือง ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา ผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
เมื่อเกิดผลผลิตแล้ว ก็จะจัดส่งวัตถุดิบกัญชาส่งให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา และนำไปสนับสนุนแจกจ่ายให้กับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีนายอำเภอบ้านไผ่นายประจักร ชยกิจ หัวหน้าส่วนราชการ/รพ.สต./โรงพยาบาล. /นายก​ อบต/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จำนวน 200 คน ตามมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อปลดล๊อคส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดนั้นเป็นการปลดล็อกส่วนของกัญชา และกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด ยกเว้นช่อดอก และเมล็ดกัญชา ทั้งนี้ เนื่องจากตามอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศยังควบคุมเป็นยาเสพติด แต่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และกลางแจ้ง
แสดงความคิดเห็น