เปย์งบฯพันล้าน!!ขยาย6เลน ‘พิมาน-หินดาด’คืบ80%บูมเที่ยวอุทยานฯพิมาน

#กรมทางหลวงขยายทางสาย อ.พิมาย – บ.หินดาด จ.นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 80% คาดจะเสร็จปลายปี 2564 ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย – บ.หินดาด ระยะทาง 28.74 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงหมายเลข 206 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ) กับทางหลวงหมายเลข 226 (สายหัวทะเล-วารินชำราบ) สามารถเดินทางจากด้านตะวันออกของนครราชสีมาไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และเชื่อมไปทางด้านตะวันตกคือจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวระหว่าง กม.7+830 – 36+576 อ.พิมาย โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร 5 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจรในย่านชุมชนหนาแน่น ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะดินถมและแบบเกาะกลางสลับเป็นช่วงๆ รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 7 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 1,193,331,000 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ.2564 นี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ที่มา>>กรมทางหลวง

แสดงความคิดเห็น