อีสานบิซลุยเปิดเวที ‘ประชันวิสัยทัศน์’ 5เทศบาลนคร 5จังหวัดใหญ่อีสาน

อีสานบิซ จับมือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มข. สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสื่อพันธมิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 5 จังหวัดอีสาน

นายเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการอีสานบิซ เปิดเผยว่าอีสานบิซ เป็นแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ของภาคอีสานที่ได้แสดงบทบาทในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2550 เลือกตั้งทั่วไปส.ส.วันที่ 3 ก.ค 54 และเลือกตั้งทั่วไปส.ส.วันที่ 24 มี.ค.62 รวมทั้งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธ,ค.63 ที่ผ่านได้ดำเนินการในพื้นที่ 8 จังหวัดของภูมิภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร มุกดาหารและกาฬสินธุ์

“เราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นที่พึงกระทำ และอีสานบิซเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นเพียงรายเดียวของประเทศที่ได้ดำเนินการจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ได้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากนักการเมือง สถาบันทางวิชาการและสื่อมวลชนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างดี”นายเจริญลักษณ์กล่าว

นายเจริญลักษณ์ กล่าวอีกว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 มีนาคม 2564  อีสานบิซ ซึ่งได้พัฒนาแพลตฟอร์มออฟไลน์ (หนังสือพิมพ์) มาเป็นออนไลน์ ยังคงตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาลนคร) ภาคอีสาน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี  สกลนคร

“เราได้ประสานความร่วมมือกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยราชภัฎในแต่ละจังหวัด ให้เป็นภาคีร่วมจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจะได้มีการนำบอร์ดเกมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับมูลนิธิฟริดริชเนามัน พัฒนาขึ้นมาไปให้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยพร้อมไปด้วย”นายเจริญลักษณ์ กล่าวและว่า

ทั้งนี้จะมีการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ” ในวันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 16.00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจอีสานบิซ เพื่อเปิดตัวโครงการฯ โดยมีดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ดร.ศักดิ์ณรรงค์ มงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกระจายอำนาจ มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.ดร.สถาพร  เริงธรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 จากนั้นจะเป็นเวทีประชันวิสัยทัศน์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 20 มี.ค. เวลา 17.00 น.สนามทุ่งศรีเมือง ภาคีร่วมจัดประกอบด้วย หอการค้าจ.อุบลฯ มูลนิธิสื่อสร้างสุข มูลนิธิเจ้าคำผง มูลนิธิอาสาธนาคารสมอง ม.ราชภัฎอุบลฯ ม.อุบลฯ สำนักงานเขตพื้นทีมัธยมศึกษาที่ 29 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 กกต.อุบลฯ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จ.อุบลราชธานี โดยจะมีสื่อท้องถิ่น ประกอบด้วย เพจอุบลฯคอนเน็ค  วีเคเบิ้ลทีวี ถ่ายทอดสด 

 จ.สกลนคร วันที่ 22 มี.ค. เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 ม.ราชภัฎสกลนคร โดยเป็นความร่วมมือกับหอการค้าจ.สกลนคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.ราขภัฎสกลนคร และศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.สกลนคร ถ่ายทอดสดผ่านเพจสกลฯซิตี้  

จ.อุดรธานี 23 มี.ค. 64 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกิจกรรม ม.ราชภัฎอุดรธานี  โดยมีภาคีพื้นที่ร่วมจัดได้แก่ ม.ราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ถ่ายสดผ่านสื่อท้องถิ่น ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์โฮมเคเบิ้ลทีวีช่อง 1 เพจข่าวอุดรวันนี้ เพจข่าวโฮมเคเบิ้ล เพจข่าวหมากแข้ง

จ.นครราชสีมา 24 มี.ค.เวลา 10.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ภาคีร่วมจัดได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา สมาคมนักข่าวนครราชสีมา สถานีโทรทัศน์เคซีทีวี  โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเคซีทีวี เคซีทีวีเคเบิ้ลทีวี เพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ และโคราชเน็คสเต็ป

จ.ขอนแก่น 25 มี.ค. เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 3 อาคาร 5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีภาคีร่วมจัดได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฟริดิชเนามัน ถ่ายทอดสดผ่านเพจอีสานบิซ   

นายเจริญลักษณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า อีสานบิซจะเป็นแกนหลักดำเนินโครงการ และถ่ายทอดสดการประชันวิสัยทัศน์ทั้ง 5 เวที 5 จังหวัด รวมทั้งการเสวนาเปิดตัวด้วย โดยวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และพ.ร.บ.ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องบริสุทธิ์  โปร่งใสและยุติธรรม เป็นการแสดงบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการลงคะแนน การเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สร้างร่วมมือกับองค์กรภาควิชาการและภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในการแสดงบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย

“ที่สำคัญคือ เป็นพื้นที่กลางให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนในพื้นที่จัดทำโครงการฯได้มีโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการบริหารงานของตนเอง รวบทั้งตอบคำถามของประชาชน หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่น อย่างเท่าเทียม”นายเจริญลักษณ์กล่าว

นายเจริญลักษณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบแนวคิดนโยบายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นตนเอง มีศักยภาพและมีความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่ตามฐานะและบทบาทของตนเองโดยสุจริต เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นของตนเอง

รูปแบบการจัดทำโครงการ จะมีการจัดนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมเกมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น และระบอบประชาธิปไตยจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์หรือดีเบตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มสื่ออีสานบิซและเครือข่ายสื่อในแต่ละจังหวัด              

…………

แสดงความคิดเห็น