ลุ้นกันต่อ!!คลังเล็งเปิด ‘คนละครึ่ง’เฟส 3 คาดให้วงเงินมากกว่าเฟส 2

คลังเล็งเปิด ‘คนละครึ่ง’เฟส 3  เตรียมขยายสิทธิ์ มีลุ้น 30 ล้านคน คาดให้วงเงินมากกว่าเฟส 2 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป รอพิจารณาอีกครั้ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงคลัง เผยว่า​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ “คนละครึ่ง” ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้
.
คลังกำลังพิจารณาว่า​ คนที่สมควรได้รับสิทธิ์ ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้านคน จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือเปิดลงทะเบียนใหม่ รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน”ในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่ หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะ ต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่​
.
ยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าใดเบื้องต้นคาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่
.
ความแตกต่างของโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะต่างจาก “คนละครึ่ง” เฟสแรกและเฟส 2 คือ เฟส 3 รัฐจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้ ทั้งเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ด้วย เช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ ส่วนความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพราะรัฐต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่กระจายไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 2 ล้านราย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่าย
แสดงความคิดเห็น