เด็กขอนแก่นเจ๋งจริง!!นร.ร.ร.บ้านผาขาม อ.สีชมพู โชว์กระบอกไม้ไผ่นึ่งข้าวประหยัดพลังงาน

#สุดยอด นักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านผาขาม สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 ผลิตกระบอกไม้ไผ่อุปกรณ์นึ่งข้าวประหยัดพลังงานบนพื้นฐานความพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตร กิจกรรมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืนผ่านระบบประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านความร่วมมือจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ และเครือข่ายพันธมิตร

งานดังกล่าว มีการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนวัตกรรมดีเด่นของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนวัตกรรมหนึ่งใน 6 นวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับคัดเลือกระดับประถมศึกษา คือนวัตกรรมจากโรงเรียนบ้านผาขาม ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยนวัตกรรมที่นำเสนอ คือ นวัตกรรม “กระบอกไม้ไผ่อุปกรณ์นึ่งข้าวประหยัดพลังงานบนพื้นฐานความพอเพียง”

โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ทำจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ตัดให้ได้ขนาดความยาวตามปริมาณของข้าวสารที่ใช้นึ่ง เจาะรูรอบกระบอก เพื่อให้ไอร้อนจากไอน้ำผ่านแซกซึมจนทั่วข้าว ทำให้ข้าวสุกเร็วขึ้น โดยนำกระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรู ใส่ลงไปในภาชนะนึ่งข้าว ก่อนใส่ข้าวสารที่ผ่านการแช่น้ำแล้ว ลงไปนึ่ง เมื่อไอร้อนผ่านกระบอกไม้ไผ่จะเล็ดลอดออกตามรูที่เจาะ ทำให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึงเม็ดข้าวได้เร็วขึ้น จึงทำให้ข้าวที่นึ่งสุกเร็วขึ้นกว่าการนึ่งปกติถึง 2 เท่า ส่งผลให้ประหยัดแก๊สหุงต้ม หรือถ่านไฟได้ได้ถึงครึ่งหนึ่งของการนึ่งปกติทั่วไป

แสดงความคิดเห็น