มข.ปังปุริเย่!!เดินหน้า หารือ กงสุลใหญ่จีนเตรียม MOU หลักสูตร ‘รถไฟความเร็วสูง’

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Mr.Liao Junyun กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย Mr.Zhang Zhiwen  กงสุลพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ Miss Shi  Yuthong, เลขานุการ กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสหารือความคืบหน้าการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การหารือครั้งนี้เป็นการหารือความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี  การจัดตั้งสาขา หรือ สถาบันการสอนรถไฟความเร็วสูงของมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Mr.Liao Junyun กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

Mr.Liao Junyun กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธง (Southwest Jiaotong University) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงในจีน  และ กรอบความร่วมมือในกลยุทธ์การเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยซีหนานเจียงธง ตามแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 5 แห่งทั่วโลก โดยเฉพาะในคาบสมุทรอินโดจีน

“สาเหตุที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธง (Southwest Jiaotong University)  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆของประเทศไทย โดยเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ด้านจักรกล นับเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย  อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ ที่ตั้งของจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นจุดศูนย์กลางของคาบสมุทรอินโดจีน รถไฟความเร็วสูง ก็จะผ่านที่ขอนแก่นด้วย อีกทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมโยงกับเวียงจันทร์ อยู่ใกล้ติดกับพม่า และเวียดนามด้วย ดังนั้นที่ตั้งของขอนแก่นจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ นอกจากนี้ รถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว จะดำเนินการใกล้เสร็จปลายปีนี้ รถไฟความเร็วสูง จีน-มาเลเซีย กำลังสร้างอยู่ หากมองในเครือของรถไฟความเร็วสูงจะเห็นได้ว่าขอนแก่นจะอยู่ในศูนย์กลางของเครือข่ายรถไฟทั้งหมด”

“เพราะฉะนั้นหากขอนแก่นอยู่ในจุดศูนย์กลาง ก็จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนวิชารถไฟฟ้าความเร็วสูงจำนวนมากขึ้น  จากที่ได้พูดคุยกับท่านอธิการมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธง หรือ คุณเหยา พบว่า รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทั้งสองฝ่ายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดย มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงมีความต้องการที่จะตั้งสถาบันที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ตั้งคณะสาขาวิชาเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงขึ้น เนื่องจากมองว่าอาจจะมีวิชาต่าง ๆที่เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่ครบถ้วนกว่า หรือ ถ้านักศึกษาต้องการไปศึกษาหรือเรียนต่อที่ซีหนานเจียวธง (เฉิงตู) ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาได้เรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 2 ปี โดยที่ไม่ต้องกังวลด้านภาษา เพราะทางซีหนานเจียวธงสามารถสอนวิชาต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ”

“ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงได้เคยเสนอหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่สามารถเลือกได้  หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรพิเศษที่อยากเสนอ ซีหนานเจียวธงยินดีที่จะพิจารณา ซึ่งในขณะนี้วิชาที่เพิ่งเปิดสอนที่ซีหนานเจียวธงก็มี เช่น วิชารถไฟความเร็วสูงระบบ แม่เหล็กไฟฟ้า (machine) ซึ่งท่านอธิการ (คุณเหยา) บอกว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ หากได้ผลตอบรับในทางที่ดีค่อยลงรายละเอียดและพัฒนาต่อ หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงได้”  Mr.Liao Junyun กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น  กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ความคืบหน้าในการหารือครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอสรุปหัวข้อที่ท่านกงสุลใหญ่ได้นำข่าวมาบอกเรา ออกเป็น 3 เรื่อง

เรื่องที่ 1 เรื่องหลักสูตรรถไฟความเร็วสูงที่เราเคยได้คุยกันไว้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นัดพูดคุย หารือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกครั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ผมยังเห็นด้วยกับท่านกงสุลใหญ่ เรื่องหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่จะไปเรียนที่จีน น่าจะเรียนอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี แต่ต้องขอฟังความเห็นกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร และเชื่อว่า หลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้น่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกแน่นอน และ น่าจะเป็นโครงการแรกระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธง

เรื่องที่ 2 ต้องขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่มากที่ได้นำเรื่องไปประสานจูงใจกับมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธง ในการเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเป็นคู่ความร่วมมือ  การที่มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงสนใจมาสร้างหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูง และ น่าจะเป็นผลดีที่จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ด้านรถไฟความเร็วสูง ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่ 3 คือ การที่มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงได้เสนอหลักสูตรต่าง ๆ อีก 15 หลักสูตร ทางเราต้องขอขอบคุณ และ ต้องขอพิจารณา 15 หลักสูตร ดังกล่าวอีกครั้งว่าแต่ละหลักสูตรจะมีอะไรบ้าง นอกจาก 15 หลักสูตรนั้นแล้วจะมีหลักสูตรอื่นอีกหรือไม่  เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าว

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเสริม ว่า การพิจารณาเรื่องหลักสูตรนั้น  มหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงได้ส่งอีเมล์ตอบกลับมาตั้งแต่วันที่ได้พูดคุยกันครั้งที่แล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวธงมีความต้องการที่อยากจะนัด video conference การทำข้อตกลง (MOU) โดยให้อธิการบดี ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วม คิดว่าน่าจะเป็นเพราะความกรุณาของท่านกงสุลใหญ่ที่ได้ช่วยโทรศัพท์ไปพูดคุยปูทางให้  ซึ่งการประชุมครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้น  อาจจะต้องกราบเรียนเชิญท่านกงสุลใหญ่ได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ท่านได้เป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แสดงความคิดเห็น