งด!!ถนนข้าวเหนียว สงกรานต์ขอนแก่น ‘64 ม่วนซื่นห่างไกลโควิด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 โดยมี นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการสำนัก / กอง , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน และพนักงานเทศบาลทุกสำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
โดยการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร เป็นการจัดงานที่เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคีและพระพุทธรูปจากวัดในเขตเทศบาลฯ 20 คุ้มวัด , พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ , กิจกรรม “วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” , พิธีขอพรผู้สูงอายุ และยังคงกิจกรรมสนุกสนานในบางกิจกรรม เช่น รำวงย้อนยุค และฟรีคอนเสิร์ตหมอลำ การออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนครทั้งหมด
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังคำนึงถึงการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยทุกกิจกรรมจะต้องมีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
ที่มา>>เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม 
แสดงความคิดเห็น