มุกดาหารปังจริง!!ทล.อวดผลงาน ‘ขยาย4เลน’‘บ.นาไคร้ – อ.คำชะอี’ เสร็จแล้ว

#กรมทางหลวงอวดผลงาน  ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 12 สายบ้านนาไคร้ – อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียงอย่าง กาฬสินธุ์ -ขอนแก่น ได้ใกล้ขึ้นอีกกว่า 25 กิโลเมตร
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สายบ้านนาไคร้ – อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายบ้านนาไคร้ – อำเภอคำชะอี ตอนหนองสูง – อำเภอคำชะอี เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก – ตะวันตก กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างประเทศเมียนมา – ไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม (East West Corridor) ทางหลวงสายนี้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง กม. 721+000 – กม.740+708 ระยะทางยาว 19.708 กิโลเมตรเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทล. จึงดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 9.1 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ก่อสร้างสะพานลอย 1 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วงเงินงบประมาณ 1,196,376,000 บาท
ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมและย่นระยะทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ได้ใกล้ขึ้นอีกกว่า 25 กิโลเมตร ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคอีสาน
แสดงความคิดเห็น