โควิดซาแล้วเด้อ!!รฟท.เปิดขบวนรถเพิ่ม 30 ขบวนเริ่มตั้งแต่ 13 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

#เช็คเลยการรถไฟฯ ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน สายเหนือ, สายใต้, สายอีสาน เริ่มตั้งแต่ 13 มี.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนรองรับกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางทั้งภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึ้นภายหลังผ่อนคลายมาตรการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 30 ขบวน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 30 ขบวน (ไป – กลับ) ดังนี้
สายใต้ จำนวน 10 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถเร็วที่ 175/176 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 71 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 75 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 26 หนองคาย – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 72 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 76 หนองคาย – กรุงเทพ
ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด จำนวน 6 ขบวน (ไป – กลับ) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
– ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ
– ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ
– ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ
นอกจากนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจนทั้งภายในสถานีและขบวนรถ โดยให้เว้นที่นั่งในลักษณะที่เว้นที่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วโดยสารร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน
ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รฟท. ได้มีการขยายเวลางดการให้บริการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชย์ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น