ขอนแก่นปังมาก!!‘บางกอกแอร์เวย์ส’เตรียมบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ปี’64

ทย.ไฟเขียวตารางบินฤดูร้อน ปี 64 เคาะ 3 เส้นทางใหม่ บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมบิน กรุงเทพฯ – ขอนแก่น / กรุงเทพฯ – แม่สอด และ นกแอร์ ลุยเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะกรรมการจัดสรรเวลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาตารางการบินของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) สายการบิน หรืออากาศยานให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association – IATA) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลากำหนดการบินประจำฤดูร้อน ประจำปี 2564 โดยมีสายการบินเปิดให้บริการในเส้นทางบินใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง ดังนี้
1. เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น ไปและกลับ จำนวน 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
2. เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด ไปและกลับ จำนวน 21 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
3. เส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ไปและกลับ จำนวน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ของสายการบินนกแอร์
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเปิด – ปิดท่าอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของสายการบิน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งทุกท่าอากาศยานให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการและมาตรการ และยืนยันความพร้อมในการให้บริการหากอนุญาตให้เปิดทำการบิน สำหรับประเด็นการสนับสนุนสายการบินที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานเบตง ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ออกมาตรการจูงใจให้สายการบินเปิดเที่ยวบินเส้นทางใหม่ปี 2564 โดยจะลดค่าบริการขึ้น – ลงอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลดลงร้อยละ 80 ในปีที่ 1 ลดลงร้อยละ 65 ในปีที่ 2 และลดลงร้อยละ 50 ในปีที่ 3 และลดค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสำหรับสำนักงานสายการบิน ในอัตราร้อยละ 50 โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี
แสดงความคิดเห็น