กลับบ้านเฮากัน!!บขส.เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วง ‘เทศกาลสงกรานต์’64

บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยเตรียมจัดรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ลดปัญหาความแออัดในการเข้าใช้สถานี รวมถึงป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศเท่านั้น ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 368 เที่ยววิ่ง จากปกติ 426 เที่ยววิ่ง คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนเที่ยววิ่งทั้งหมด โดย บขส. ยังคงหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง อย่างไรก็ดี บขส. จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเตรียมแผนจัดการเดินรถและอำนวยความสะดวกรองรับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยเชื่อว่าปีนี้จะมีผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการผ่อนคลายการเดินทางและเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง นอกจากนี้ บขส. ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ดังนี้
1. ตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร
2. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
3. กำชับให้พนักงานและผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
4. ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง
5. ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง
แสดงความคิดเห็น