นายกฯประเดิม!!ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็มแรกสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์และพยาบาลมาบริการฉีด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสต้าเซนเนก้า จากนายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
นายกรัฐมนตรีและ ครม. ประมาณ 16 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการฉีดและต้องลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากฉีดแล้วจะต้องเข้าห้องพักสังเกตอาการจากคณะแพทย์ 30 นาที พร้อมลงทะเบียนในระบบ เพื่อบันทึกชนิดของวัคซีนและติดตามอาการ ก่อนรับนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป ตามกำหนดคือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนครั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งรัฐบาลเตรียมการจัดหาวัคซีนและมีแผนกระจายวัคซีนให้ครอบคลุม โดยเลือกวัคซีนที่เหมาะสมกับประเทศไทยและจะได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาไปด้วย ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลกและองค์กรต่างๆ ยืนยันว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามีความปลอดภัยสามารถฉีดได้ และรัฐบาลตระหนักดีว่าทุกคนคือคนสำคัญของครอบครัว ดังนั้นวางแผนจะให้บริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุด
ที่มา :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
แสดงความคิดเห็น