พอช.ภาคอีสานรุกช่วย!!ชาวบ้านที่ถูกไล่รื้อ ริมน้ำชีในพื้นที่อ.บ้านแฮด/ต.ท่าพระ จ.ขก.

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผอ.เฉลิมศรี ระดากุล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. เข้าพบ นางเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื่นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องไล่รื้อเร่งด่วน ริมน้ำชีเข้มแข็ง จำนวน 9 ครัวเรือน

โดยพื้นที่รองรับโดยการเช่าที่ดินธนารักษ์ 1 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา. ชุมชนโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด. จ.ขอนแก่น และลงพื้นที่บริเวณริมน้ำชี ตรงข้ามปั๊ม ปตท.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อดูสภาพปัญหาและพื้นที่อยู่อาศัยจริงพบว่า บ้านไม่มีความมั่นคงที่อยู่อาศัย และมีกลุ่มเปราะบางในชุมชนมีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้โดยมีแผนในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการ w/s ทีมช่างชุมชนเพื่อระดมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564

แสดงความคิดเห็น