#อีสานบูมคักแน่ เร่งสร้างมอเตอร์เวย์-ระบบราง “ศักดิ์สยาม” เล็งสร้างก่อน 3 เส้นทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่าย MR-MAP โดย ทล. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อเดือนมกราคม 2564 จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนกันยายน 2564 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำโครงข่ายและคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยผลการคัดเลือกเส้นทางนำร่องจาก 10 เส้นทาง ประกอบด้วย
1. เส้นทาง MR1 ตาก (ด่านแม่สอด) – นครพนม (ด่านนครพนม) มี 5 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ด่านแม่สอด – พิษณุโลก 2) พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 3) เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) – ขอนแก่น 4) ขอนแก่น – มุกดาหาร และ 5) มุกดาหาร – นครพนม
2. เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) – อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) มี 3 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ด่านเจดีย์สามองค์ – นครสวรรค์ 2) นครสวรรค์ – นครราชสีมา และ 3) นครราชสีมา – อุบลราชธานี
3. เส้นทาง MR3 กาญจนบุรี (ด่านน้ำพุร้อน) – สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) มี 3 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ด่านน้ำพุร้อน – กาญจนบุรี 2) กาญจนาภิเษก – สระแก้ว และ 3) สระแก้ว – อรัญประเทศ
4. เส้นทาง MR4 ชลบุรี ตราด (ด่านคลองใหญ่) มี 2 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ชลบุรี – ระยอง และ 2) ระยอง – ตราด
5. เส้นทาง MR5 ชุมพร – ระนอง
6. เส้นทาง MR6 ภูเก็ต – สุราษฎร์ธานี
7. เส้นทาง MR7 เชียงราย (ด่านเชียงของ) – สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซีย) มี 13 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ด่านเชียงของ – เชียงราย 2) เชียงราย – เชียงใหม่ 3) เชียงใหม่ – พิษณุโลก 4) พิษณุโลก – นครสวรรค์ 5) นครสวรรค์ – สระบุรี 6) นครสวรรค์ – สุพรรณบุรี 7) สระบุรี – นครปฐม  นครปฐม – ชะอำ 9) ชะอำ – ชุมพร 10) ชุมพร – สุราษฎร์ธานี 11) สุราษฎร์ธานี – สงขลา 12) สงขลา – ด่านสะเดา และ 13) สงขลา – นราธิวาส
8. เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย) – แหลมฉบัง มี 3 ช่วงสายทาง ดังนี้ 1) ขอนแก่น – หนองคาย 2) นครราชสีมา – ขอนแก่น และ 3) นครราชสีมา – แหลมฉบัง
9. เส้นทาง MR9 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ) – สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)
10. เส้นทาง MR10 สระบุรี – สมุทรปราการ – สมุทรสาคร
นอกจากนี้ได้พิจารณา 3 เส้นทางที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย
1. เส้นทาง MR5 ชุมพร – ระนอง ระยะทาง 108 กม. ซึ่งมีทางเลือกในการพัฒนาโครงข่าย
จำนวน 3 ทางเลือก โดยการศึกษาจะสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการ Land bridge
ของกระทรวงฯ
2. เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย) – แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง ระยะทาง 288 กม. โดยเบื้องต้น ทล. คาดว่าการพัฒนาจะประกอบด้วย ด่านเข้า – ออก 10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 11 แห่ง อุโมงค์ 3 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง
3. เส้นทาง MR9 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) – อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา – อุบลราชธานี ระยะทาง 440 กม. โดยเบื้องต้น ทล. คาดว่าการพัฒนาจะประกอบด้วย ด่านเข้า – ออก 10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 9 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง
สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป ทล. จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ โดยจะได้ขยายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ให้ครอบคลุมโครงข่าย MR-MAP ทั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ ทล. เร่งจัดทำรายละเอียดผลการศึกษาให้มีความชัดเจน โดยให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใน 1 เดือน และจะมีการเชิญประชุมเพื่อเสนอแนวคิด การออกแบบ และจัดทำร่างแผน MR-MAP ก่อนจะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป
แสดงความคิดเห็น