‘บิ๊กตู่’มั่นใจ!!‘เศรษฐกิจไทย’ปี 64 ดีขึ้นแน่เพราะจากมาตรการกระตุ้นของรัฐ

นายกฯ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 64 ดีขึ้นเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เผยเตรียมหารือเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แต่ต้องรอผลประเมินการกระจายวัคซีนและสถานการณ์โควิดทั่วโลกด้วย
20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พูดคุยประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งคืนโบราณวัตถุจากต่างประเทศ การปรับปรุงการทำงาน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2564 รวมถึงการแก้ไขปัญหาของชาวบางกลอย ผ่าน PM PODCAST
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้โบราณวัตถุอันล้ำค่า 2 รายการกลับคืนมา คือ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ที่ได้จัดแสดงอยู่ที่เอเซียน อาร์ท มิวเซียม (Asian Art Museum) นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งคืนให้ไทย โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คาดว่าจะมีการส่งมอบอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งวัตถุโบราณเพิ่มเติมอีก 13 รายการ ทั้งพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ดำเนินการประสานขอรับมอบโบราณวัตถุคืนอีก 32 รายการ เช่น ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหิน และประติมากรรมสำริดสมัยลพบุรี นับเป็นความสำเร็จที่มาจากการทำงานแบบบูรณาการระดับชาติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน

นายกรัฐมนตรียังเผยถึงการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลว่า ได้มีการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อและขออนุญาตจากทางราชการ ลดการใช้สำเนาเอกสาร ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยการพัฒนาระบบบริการทางธุรกิจที่เรียกว่า Biz Portal เพื่อออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนหรือ Citizen Portal โดยให้บริการผ่าน Mobile Application อาทิ การตรวจสอบสิทธิพยาบาล ชำระภาษีรถประจำปี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบราชการ พร้อม ๆ ไปกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสมเพื่อลดภาระงบประมาณระยะยาว ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2564 มีหลายปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู โครงการลงทุนเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อคมนาคมขนส่ง การลงทุนใน 4 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะ 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ และ 4. อุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งขยายอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีความแข็งแกร็ง โดยเน้นโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า BCG “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ยกระดับการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้านสังคม เช่น บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลบัตรทอง จัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และพักหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนไทยมีบ้านทั่วหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และการเปิดประเทศ ซึ่งได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งจะมีมาตรการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวใช้เวลากักตัวที่สนามกอล์ฟ เรือยอชต์ ซึ่งในระยะต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอแผนให้ชาวต่างชาติกักตัวในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ สำหรับประเด็นเสนอลดเวลาการกักตัวเหลือ 7 – 10 วัน ยังจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน

นายกรัฐมนตรียังกล่าวในช่วงท้ายของรายการว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในพื้นที่บ้านบางกลอย อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อรวบรวมปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง อาญา และแพ่งอย่างเหมาะสม

………………………………..
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
แสดงความคิดเห็น