จัดให้ตามคำขอ!!แรมโบ้อีสาน’ลุยอุดรฯเตรียมงบฯเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ

วันที่ 19 มี.ค.64 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีโดยมี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัดนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนายนพณัช กีรติรัฐกร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนางสุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนางพัชรียา พลับแก้ว ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมภายในโครงการ อาทิ สถานีไฟฟ้าย่อยที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย อาคารคลังสินค้า 3 หลัง โดยหลังแรกจะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคมนี้นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีจำกัด ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้แก่การให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการ การส่งเสริมโครงการ Logistics Park ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทางรางและการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม ที่ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการสำรวจและศึกษาการก่อสร้างถนน Local road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เช่น ถนนเส้นทางเข้า การเชื่อมต่อทางรถไฟ จุดเลี้ยวถนนรอยต่อเข้านิคมฯ รัฐบาลก็จะได้หาแนวทางสนับสนุนงบประมาณลงมาทำให้ต่อไป รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่วางอยู่บริเวณสถานีรถไฟหนองตะไก้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขอเรียกร้องให้ทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สั่งการให้ขนย้ายออกไป
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลกลับไปยังนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันจะต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีด้วย
ในการนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงได้เน้นย้ำถึงการขอให้การรถไฟ เชื่อมทางรถไฟให้เข้าถึงนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานีและปรับปรุงถนนมิตรภาพทางแยกเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเป็นถนนขนาดใหญ่ พร้อมสัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและสามารถต่อยอดเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าอย่างแท้จริง
แสดงความคิดเห็น