กัญชาฟีเวอร์!!ร้อยแก่นสารสินธุ์ รุก‘กัญชา’ตั้งโรงงานสกัดนำร่องยา 3 ตำรับ เม.ย.นี้

     
13 มีนาคม 2564ที่จ.มหาสารคาม นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เปิดโครงการกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 และร่วมปลูกกัญชา ณ แปลงปลูกกัญชากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค ฯ ร่วมกับ 3 รพ.สต.บ้านหนองแวง ต.หนองซอน อ.เชียงยืน
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการนำกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย สะดวก สอดคล้องกับแต่ละชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมโครงการ 29 แห่ง ผ่านการประเมินแล้ว 15 แห่ง เริ่มปลูกแล้ว 3 แห่ง ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม, วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี อ.พยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ ที่จ.มหาสารคามได้ส่งเสริมกัญชาในระดับครัวเรือน “มหาสารคาม คานาบิส โมเดล” โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ไม่มีแพทย์แผนไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 1 แห่งต่ออำเภอ ส่งดอกและช่อดอกให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม และรพ.สต. ผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ส่วนกิ่ง ก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่ได้เป็นยาเสพติด นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน ขณะนี้ร่วมโครงการแล้ว 27 แห่ง คาดเริ่มปลูกเดือนมิถุนายน 2564

 นายวัชรพงศ์กล่าวต่อว่า โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP จะเริ่มผลิตยาแผนไทย 3 ตำรับได้ในเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ น้ำมันสนั่นไตรภพ ยารักษาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง และยาแก้นอนไม่หลับ ส่วนยาสารสกัด ผลิตได้ทั้งสูตร CBD, THC : CBD, THC ในเดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสร้างผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด (Champion Product) ของแต่ละจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น ลูกประคบกัญชา และชาใบหม่อนกัญชา, จ.กาฬสินธุ์ ก้อนปรุงรสกัญชา ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาร์กหน้าใส, จ.มหาสารคาม ชาอารมณ์ดี ปลาร้าแคนนาบิสส์,  จ.ร้อยเอ็ด น้ำปลาร้าแซ่บกัญ คันแทนา เป็นต้น

 สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เริ่มดำเนินการที่รพ.สต. 31 แห่ง อยู่ในขั้นตอนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมเอกสารขออนุญาตฯ ในส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเปิดแล้ว 8 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 10 แห่ง คลินิกให้คำปรึกษา 59 แห่ง ผู้รับบริการ 1,992 ครั้ง จ่ายยากัญชารวม 3,451 ขวด/ตำรับ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม 858 คน ในปี 2564 จะเปิดคลินิกกัญชาแบบบูรณาการเพิ่ม 64 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอีก 77 แห่ง และเพิ่มการใช้ยากัญชาเป็น 2 เท่า

แสดงความคิดเห็น