บขส.จัดให้!!เพิ่มเที่ยววิ่ง ‘สายอีสาน’รองรับเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

บริษัท ขนส่ง จำกัด เพิ่มเที่ยววิ่งเส้นทางภาคอิสานรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นสุดสัปดาห์นี้
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมปรับเพิ่มเที่ยววิ่งเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จาก 23 เส้นทาง 44 เที่ยววิ่ง เป็น 26 เส้นทาง 85 เที่ยววิ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ รวมถึงรองรับการเดินทางเพื่อไปคัดเลือกเกณฑ์ทหาร และการเดินทางข้ามจังหวัด หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดได้
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” โครงการ “ม33เรารักกัน” และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อตั๋วโดยสาร ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ สอบถามเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง
ในส่วนความปลอดภัยในการเดินทาง บขส. ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งตรวจสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งาน มีการใช้ GPS ติดตาม และควบคุมความเร็วของรถโดยสาร จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง นอกจากนี้ยังคงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัดดังนี้ ตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง และให้สแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง
แสดงความคิดเห็น