หนุน “เสาหลักครอบครัว” พื้นที่เป้าหมายฉีดวัคซีนก่อน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตขยับขึ้น พบว่าเป็นผู้ชายมากถึง 22 ราย สูงกว่าผู้หญิงที่พบเพียง 7 ราย และตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 18 มี.ค. 2564 ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ชายร้อยละ 35.5 ผู้หญิงร้อยละ 64.5 มีอายุเฉลี่ยที่ 44 ปี
.
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่หัวหน้าครอบครัว / เสาหลักครอบครัว จะติดเชื้อโควิด-19 จึงขอเชิญชวนผู้ชายหรือผู้ที่เป็นเสาหลักครอบครัวในพื้นที่เป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนทันที เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โปรดอย่าได้กังวลใจ เพราะการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายช่วงที่ผ่านมานั้น มีความปลอดภัยสูง
.
นอกจากนี้ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวัคซีนจะช่วยลดการแพร่โรคในครอบครัวได้ เพราะขณะนี้ลูกหลานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปียังฉีดวัคซีนไม่ได้ แต่หากพ่อแม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แม้จะได้รับเชื้อ แต่เชื้อจะน้อยลง และไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวได้
ที่มา>>เพจ ไทยคู่ฟ้า
แสดงความคิดเห็น