ม.ราชภัฏโคราชจับมือ!!ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม16แห่งลงนามต่อยอดพืชกัญชาเครื่องดื่มสมุนไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช MOU ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม 16 หน่วยงาน เน้น ! ต่อยอดพืชกัญชา/กัญชง ด้านการแพทย์และพาณิชย์ ตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพ พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนลูกข่าย กับ บริษัทและร้านค้า จำนวน 16 แห่ง จากทั่วประเทศ จัดขึ้นวันที่ 26 มีนาคม 2564ณ ห้องประชุม 24.125
เป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์กัญชาและ/หรือกัญชง อันเป็นพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความงามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยตามหลักวิชาการ อันเป็นการผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตพืชกัญชาและ/หรือกัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืชกัญชาและ/หรือกัญชง ด้านการแพทย์ สุขภาพ และพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากใบ ราก และลำต้น เพื่อเป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่วนช่อดอกสำหรับสกัดสาร CBD ที่มีสาร THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยความสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของสังคมไทย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและอนุญาตให้กระทำได้
แสดงความคิดเห็น