ก.เกษตร โชว์เก๋า!!เจาะตลาดแมลงเม็กซิโกสำเร็จ!เดินหน้าดันไทยสู่ “ฮับแมลงโลก”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นฮับแมลงโลก โดยเดินหน้าพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีอยู่กว่า 2หมื่นฟาร์ม กระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ
ล่าสุดเมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา กระทรวงฯ สามารถเปิดตลาดแมลงประเทศเม็กซิโกสำเร็จ โดยเม็กซิโกอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผงแป้งจิ้งหรีด (Cricket flour) จากไทยอย่างเป็นทางการ และ 19 มี.ค.64 ได้อนุญาตการนำเข้าแมลงเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ จิ้งหรีดปรุงสุก (Cooked cricket) และจิ้งหรีดแช่แข็ง (Frozen cricket) ซึ่งต้องผลิตจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ Acheta domesticus หรือที่ไทยเรียกว่า จิ้งหรีดบ้าน หรือ สะดิ้ง หรือ ทองแดงลาย เท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในประเทศญี่ปุ่นสนใจที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดผงของไทยด้วย
สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะส่งออกจิ้งหรีดไปเม็กซิโก สามารถขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มและขอใบรับรองสุขอนามัยได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร 02-561-2277 ต่อ 1307 และ 1326
แสดงความคิดเห็น