มหาสารคามเอาไม่อยู่!!พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย หญิงวัย 53 ปี ติดเชื้อจากสามีผู้ป่วยรายที่ 14 จ.ขอนแก่น 

วันที่ 28  มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุมหาสารคาม รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัด ระบุว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่แล้ว 1 ราย เป็นหญิง อายุ 53 ปีรายที่ 21 ของ จ.มหาสารคาม  ติดเชื้อจากสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 14 จ.ขอนแก่น

จากการตรวจสอบไทน์ไลน์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.13.00 น. เดินทางพร้อมบุตรชายไปสนามบินจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 14 จังหวัดขอนแก่น) โดยรถยนต์ส่วนตัว 14.00-14.40 น. แวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ในตําบลอู่ทอง (สถานที่เดิมได้สื่อสารความเสี่ยงไปก่อนหน้านี้แล้ว) นั่งฝั่งอาคารสร้างใหม่ แยกโต๊ะ หลังจากนั้น เดินทางกลับบ้านพัก หมู่ที่ 5 ตําบลอู่ทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

21 มี.ค. เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารกับสามี 10.00 น. สามี รู้สึกไม่สบายจึงเดินทางไปตรวจที่ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนตัว (ในรถไม่สวมหน้ากากอนามัย) ระหว่างเดินทางไม่ได้แวะที่ใด 12.00 น. บุตรชายเดินทางกลับบ้าน 20.00 น. ผลตรวจของสามี wบเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 14 จังหวัดขอนแก่น

22 มี.ค. ผู้ป่วยยืนยัน ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผลตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด-19 – 17.30 น. บุตรชายเดินทางไปรับผู้ป่วยยืนยัน กลับบ้านพัก จังหวัดมหาสารคาม

23-25 มี.ค. กักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine)

26 มี.ค. เดินทางไปตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ โรงพยาบาลเชียงยืน โดยรถยนต์ส่วนตัว ตามระบบนัดหมาย และขั้นตอนที่โรงพยาบาลกําหนด

27 มี.ค. ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 21 ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม

 

 

แสดงความคิดเห็น