จับตา!!‘หอกลอง’แลนด์มาร์ค สารคามนโยบายว่าที่นายกฯคนใหม่

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 รายงานจาก เพจ มหาสารคาม ระบุว่าชาวมหาสารคาม รอชมผลงานว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คนใหม่

ซึ่งนโยบายของนาย  เก่งภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เบอร์ 4 มีดังนี้ ผลักดันโครงการหอกลอง (GLONG YAO TOWER)#แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ ของชาวมหาสารคามจากนโยบาย ผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่เลิงน้ำจั้น(พื้นที่ของทางเทศบาล ที่มีศักยภาพกว่า 33 ไร่)
หอกลอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่ผมเก่งภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เบอร์ 4 และทีมพลังใหม่ ต้องการที่จะผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองมหาสารคาม จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อย่างกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน
ซึ่งเมืองรองอย่างมหาสารคาม เมืองที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา ป่าไม้  ผมมองว่าเราควรปรับปรุงจุดแข็งของเรา หากเราไม่มี ก็ต้องสร้างขึ้นมาเพิ่ม เพื่อให้ผู้คนรู้จักเมืองมหาสารคามมากยิ่งขึ้น
ภายในหอกลองนี้จะประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์อีสาน Esan Museum (Sarakham) ,จุดชมวิวเมืองมหาสารคาม (City view point) ,พื้นที่สกายวอร์ค (SKY walk) รวมถึงพื้นที่อเนกประสงค์ภายในอาคาร (Community Mall) ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป รัฐวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และห้องประชุม เพื่อให้พี่น้องชาวมหาสารคามและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการ
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคิน และทีมพลังใหม่ ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น
เพราะทุกเสียงของพี่น้องประชาชน คือส่วนสำคัญที่จะมาช่วยพัฒนาเมืองมหาสารคาม บ้านเกิดของเราให้พัฒนา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ภาพ/ข้อความ จากเฟสบุ๊ค เก่ง ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คนใหม่
ที่มา>>เพจมหาสารคาม
แสดงความคิดเห็น