เอาใจคนไข้!!แพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CAREแอปฯเดียวจบครบทุกบริการ

วันนี้ (30 มี.ค. 64) ที่ โถงชั้น 1 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติประธานในการเปิดตัว แอปพลิเคชัน MDKKU CARE แอพเดียวจบ ครบทุกบริการ” พร้อมมี รศ,นพ,อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ,นพ,ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรม
 ภายในงานเปิดตัว MDKKU CARE ครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง “ขอนแก่นเมืองSMART CITY” โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ SMART HOSPITAL”โดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสุกล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ “SMART HOSPITAL และ SMART OPD”โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และหัวข้อ “MDKKU CARE SMART APPLICATION” โดย อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการเปิดตัว แอปพลิเคชัน MDKKU CARE ครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลทีมีผู้ป่วยมาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละรายก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีผู้ป่วยที่มารอเข้ารับบริการทางการแพทย์และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน แอปพลิเคชั่นMDKKU CARE จะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ทั้งในเรื่องการทำนัดตรวจกับแพทย์ การทำประวัติกับโรงพยาบาล การเช็คอินก่อนเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการรอรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้ง่าย สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ได้รับความร่วมมืออันดีจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน MD KKU จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี
MDKKU CARE จะอำนวยความสะดวก ในการเข้ารับบริการ ของ ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตอบโจทย์ life style คนรุ่นใหม่ มีฟังก์ชั่นต่างๆมากมาย ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ ในแอปเดียว ภายใต้ชื่อ “MDKKU CARE”
แสดงความคิดเห็น