ครั้งแรก มทร.อีสาน!!จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จ.นครราชสีมา

มทร.อีสาน เผยความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งสถานที่โดยรอบ หอประชุม การปรับภูมิทัศน์ เส้นทางการจราจร ฯลฯ เพื่อรองรับบัณฑิตและญาติที่จะเข้าร่วมยินดีกับลูกหลาน ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 พ.ค 2564 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง   มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบัณฑิตของ มทร.อีสาน ที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา และมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์  จะต้องเดินทางไปซ้อมและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำให้ตัวบัณฑิตเอง รวมถึง ผู้ปกครองและญาติมิตรที่จะไปร่วมแสดงความยินดีมีความลำบากทั้งการเดินทางและการจัดหาที่พัก ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องนี้เสนอต่อสภา มทร.อีสาน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นนายกสภา และทางสภาจึงมีมติเห็นชอบให้จัดเตรียมพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมทั้งหมดแล้ว ทั้งในส่วนของหอประชุม และส่วนของสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยรอบ  จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดอย่างแพร่หลายในขณะนั้น ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดงานออกไป และรอให้สถานการณ์คลี่คลายอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันให้เกิดความปลอดภัยได้ จึงขอพระราชทานวันจัดพิธีพระราชทานใหม่อีกครั้ง เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของ มทร.อีสาน

ก่อนเริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมใหญ่ที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้พระราชทานนามอาคารแห่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมาครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ มทร.อีสาน จะได้ต้อนรับบัณฑิต มทร.อีสาน จากทุกวิทยาเขต ทั้งขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ รวมแล้วกว่า 5,000 ราย อีกทั้งผู้ปกครองที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอีกนับหลายหมื่นคน ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา และยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อีกด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น