ทางรอดใหม่ ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้สำหรับท่านที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันซึ่งกำลังกังวลใจกับภาระหนี้ และต้องการทางออกในการบริหารจัดการหนี้ น่าจะคลายความกังวลและมองเห็นทางออกได้มากขึ้น จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้เริ่มให้ลงทะเบียนเพื่อหาทางแก้หนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ของท่านจะอยู่ในสถานะใดก็สามารถเข้าสู่โครงการไกล่เกลี่ยได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มแรก สำหรับลูกหนี้ดีที่ยังชำระตามปกติ แต่เริ่มขาดสภาพคล่องหรือรู้สึกว่าภาระหนี้เริ่มหนักเกินไป แบกต่อไม่ไหว สามารถขอผ่อนปรนในการจ่ายชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่มีให้เลือกตามกำลังที่คิดว่าตนเองจะสามารถจ่ายชำระได้ โดยไม่กระทบกับประวัติเครดิต เช่น ขอเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระบัตรเครดิตจากการจ่ายชั้นต่ำ เป็นผ่อนจ่ายเป็นงวดโดยได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินใด สามารถเข้าไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้”

กลุ่มที่สอง สำหรับท่านที่เป็นหนี้เสีย คือ ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ยังไม่มีการฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง สามารถลงทะเบียนกับ “คลินิกแก้หนี้” โดย บสส. (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด) คอยช่วยแก้หนี้ ให้กับลูกหนี้สถาบันการเงิน 35 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากศาลได้รับข้อเสนอของคลินิกแก้หนี้เป็นหนึ่งข้อเสนอที่ใช้ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยออนไลน์ของศาลด้วย

และที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้ คือกลุ่มสุดท้าย ซึ่งเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดี โดยเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน 23 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ จะมีทางรอดใหม่ โดยใช้ช่องทาง
“ไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์” โดยหากท่านมีความพร้อมก็สามารถเลือกจัดการหนี้ได้ด้วยแนวทาง 3 ผ่อน

ผ่อนที่ 1 ผ่อนเฉพาะเงินต้น โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย นั่นคือ ในเบื้องต้นท่านจะมีภาระเพียงผ่อนเฉพาะเงินต้น

ผ่อนที่ 2 ผ่อนสูงสุด 5 ปี โดยสามารถเลือกผ่อนได้ 3 ระยะ คือ 3 เดือน หรือ 3 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งกรณีเลือกผ่อน 5 ปี ระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดีคงเหลือ และการผ่อนเกิน 3 ปี ต้องชำระเงินต้น
ใน 3 ปีแรกมากกว่า 80%

ผ่อนที่ 3 ผ่อนจบ ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้  หากท่านสามารถผ่อนเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้ได้ครบถ้วนแล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลย จะคงเหลือจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด
ว่าต้องจ่ายเท่านั้น เช่น ค่าถอนการยึด เป็นต้น

การเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ทั้งสามกลุ่มทำได้ง่าย ๆ โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวและสถาบันการเงินที่เป็นหนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) www.1213.or.th/app/DMed/V1 ภายในสองสัปดาห์ท่านก็จะได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ มาถึงตอนนี้ขอย้ำว่าขอให้รอรับโทรศัพท์นะคะ

สำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญการกรอกข้อมูลออนไลน์ เพียงโทรไปยัง ศคง. หมายเลข 1213 ในวันและเวลาทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น. ส่วนนอกเวลาทำการสามารถส่งอีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th โดยฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หรือหากท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือในขั้นต่ำตามข้อตกลงของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ หรือมีการเรียกค่าใช้จ่ายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม สามารถโทร.แจ้ง ศคง. 1213 ได้เช่นเดียวกัน

อย่าปล่อยให้ทางรอด (ดี ๆ) จากหนี้หลุดไปนะคะ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2564 และที่สำคัญหากท่านหลุดพ้นจากการเป็นหนี้แล้ว โปรดระมัดระวังในการใช้จ่าย
เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้อีกนะคะ

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

…………..

โดย>>นางสาวจิตรลดา ภูมูลนา ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

แสดงความคิดเห็น