วูบหนัก!!’ม.หอการค้า’เผยสงกรานต์’64 ฉุดเงินสะพัดต่ำสุดรอบ 9 ปี

‘ม.หอการค้าไทย’ เผย สงกรานต์เงินสะพัดต่ำสุดรอบ 9 ปี ลดลง 16.9% เหลือ 1.1 แสนล้านบาท เหตุเพราะคนยังกลัว COVID-19 ไม่กล้าใช้เงิน

ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารสัญลักษณ์(อาคาร 24 ) ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวถึงผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,256 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22-29 มี.ค.2564 ถึงพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พบว่า มีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ลดลง 16.9% หรือ คิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินอยู่ที่ 112,867.43 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 ต่ำสุดในรอบ 9 ปี (ไม่นับสงกรานต์ปี 2563)

ส่งผลทำให้ตัวเลขเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 112,867.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.6 รายละเอียดการท่องเที่ยวเน้น ไปเช้ากลับเย็น ร้อยละ 44.0 และพักค้างแรม 22.6 โดยจะใช้รถยนต์ส่วนตัว 73.2 % มอเตอร์ไซต์ 17.6 % และยานพาหนะ รถตู้ เครื่องบิน บขส. รถไฟ ตามลำดับ และคิดว่าจะออกเดินทาง วันที่ 10,11 เมษายน กลับ 14,15 เมษายน โดยจะเดินทางกับ ครอบครัว / คู่รัก / เพื่อน / ไปคนเดียว ตามลำดับ จังหวัดที่ กลุ่มประชากรอยากไปเที่ยว บางตามภาคได้แก ภาคเหนือ สูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ภาคกลาง สูงสุดได้แก่ ชลบุรี ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา เลย ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เฉลี่ย 5,180 บาท ต่อคน

โดยพรที่ ขอให้กับตัวเองมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่ติดโรคโควิด  ร่ำรวยเงินทองมีเงิน มีงาน ส่วนพรที่ขอให้กับประเทศชาติ ได้แก่ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ขอให้โรคโควิดหมดไป คนไทย มีความรักสามัคคีกันประเทศสงบสุข

ที่มา>.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แสดงความคิดเห็น