สธ.ยกระดับมาตรการคุม ‘โควิด-19’ แบ่งสีจังหวัด 4 ระดับ

สธ.ยกระดับมาตรการคุม “โควิด-19” ฟื้นแบ่งพื้นที่จังหวัดตามโซนสี 4 ระดับ หลังสถานการณ์แนวโน้มสูงขึ้น พื้นที่สีแดง 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม พร้อมกำชับทุกจังหวัดจับตาคนจากพื้นที่เสี่ยง ย้ำไม่ห้ามเดินทาง ชง ศบค.7เม.ย 64 นี้

เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 5 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข้อเสนอปรับมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ขณะนี้สถานการณ์ติดโควิดในไทยดูเหมือนแนวโน้มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 194 ราย ติดในประเทศ 182 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มในเรือนจำจ.นราธิวาส ซึ่งปลัด สธ.ได้ลงไปตรวจเยี่ยมและดำเนินการสั่งการแล้ว เชื่อว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ และอีกกลุ่ม คือ กลุ่มจากสถานบันเทิง ทั้งนักเที่ยว พนักงาน นักดนตรี ได้เดินทางไปหลายจังหวัด ทั้งเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น สุพรรณบุรี ฯลฯ มาตรการจึงต้องเข้มข้นขึ้น และยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์

“ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีมติ ดังนี้ 1.มอบกรมควบคุมโรคปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่ ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือพูดง่ายๆ เป็นการปรับสี เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำสั่ง ศบค.ให้ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 2. ให้ อสม.ในจังหวัดปลายทางติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสถานบันเทิง จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ตามมาตรการที่กำหนด แต่ขอย้ำว่าไม่มีการห้ามการเดินทาง ไม่เน้นย้ำการกักตัว แต่ทำความเข้าใจและการตรวจเช้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก

3.มอบกรมควบคุมโรคดำเนินการวางแผนเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง Sentinel surveillance โดยเน้นพื้นที่ผับบาร์ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการประสานเบื้องต้น ในกทม.มีสถานบันเทิง 1 พันกว่าแห่งก็จะมีการเฝ้าระวังสม่ำเสมอ 4.ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้อสม. เคาะประตูบ้าน 5.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งซักประวัติหากมีความเสี่ยงให้ตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิดทันที 6.สั่งการสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเปิดให้บริการตรวจประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุด และ7.ทุกจังหวัดพิจารณานำวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค ตามคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ซึ่งในวันที่ 6 เม.ย.ท่านปลัดสธ.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ภูเก็ต

“หลังจากการประชุมเมื่อเช้าแล้ว ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เป็นประธานที่ประชุม และมีคณาจารย์อาวุโส เช่น ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นพ.โสภณ เมฆธน ร่วมประชุม โดยมีมติดังนี้ การปรับสีพื้นที่ต่างๆ โดยจังหวัดที่มีโรคเพิ่มขึ้นให้ปรับเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ และนครปฐม และพื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือสีเหลือง มี 10 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น ส่วนจังหวัดเฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดที่เหลืออีก 53 จังหวัด” นพ.โอภาส กล่าว

อธิบดีคร. กล่าวอีกว่า เมื่อมีการปรับสีแล้วก็จะมีมาตรการขึ้นกับพื้นที่สี แบ่งเป็นดังนี้

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 5 จังหวัด ในเรื่องร้านอาหาร เปิดบริการไม่เกิน 21.00 น. ทานอาหารในร้านได้แต่งดดื่มสุรา ส่วนสถานบันเทิง ผับบาร์เปิดไม่เกิน 21.00 น. ทานอาหารได้แต่งดดื่มสุรา เพราะตอนนี้ความเสี่ยงอยู่ที่สถานบันเทิง การดื่มสุรา ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการแบบนิวนอร์มอล มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ ส่วนสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชาเปิดได้ตามปกติ รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ

– พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัดสีส้ม ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ทานอาหารได้ ดื่มสุราในร้านได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ทุ่ม ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์ก็เช่นเดียวกันเปิดไม่เกิน 23.00น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรำ เบียดเสียด ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ

– พื้นที่เฝ้าระวังสูง 10 จังหวัด สีเหลือง ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.ทานอาหารดื่มสุราในร้านได้ ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์เปิดไม่เกิน 24.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้งดเต้นรำ ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ

– พื้นที่เฝ้าระวัง 53 จังหวัดหรือสีเขียว ร้านอาหาร สถานบันเทิงผับบาร์ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้ตามปกติ

มาตรการที่กำหนดขึ้นวันนี้ จะเน้นตามสถานการณ์โรค เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือ สีแดง โดยย้ำสถานบันเทิง การงดดื่มสุรา และจะนำเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เพื่อบังคับทางกฎหมาย โดยมาตรการนี้จะให้คงอยู่ 2 สัปดาห์และประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่ามาตรการใดๆสิ่งสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชน เพราะหลายท่านบอกว่าอาจไปดื่มที่บ้านแทน หากทำเช่นนั้นการควบคุมโรคก็จะไม่ได้ง่าย ซึ่งเวลาติดต่อโรคโควิด จะมี 2 อย่าง จุดเสี่ยง คือสถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีความแออัดของผู้คน และพฤติกรรมเสี่ยง การมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มสุรา จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าพาตัวเองไปที่จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะช่างสงกรานต์ ซึ่งเทศกาลนี้อาจไม่สนุกเหมือนที่ผ่านมา แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ แต่ขอให้เว้นระยะห่าง ส่วนกิจกรรมสาดน้ำ หรือกิจกรรมที่มีคนแออัดเยอะๆ ปีนี้ขอให้งดเว้นก่อน” อธิบดี คร. กล่าว

แสดงความคิดเห็น