ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 3 ราย

ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 3 ราย ทั้งหมดเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่8 เม.ย. 2564 เวลา 17.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 3 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้แก่ รายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปี รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี และรายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 8 ปี ทั้ง 3 รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พบการติดเชื้อเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงคริสตัน ทองหล่อ กรุงเทพฯ ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบสวนโรค โดยการกักตัวและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสกับคนในชุมชน
ส่วน Time Line ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ทั้ง 3 ราย มีดังนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ทั้ง 3 ราย เดินทางจากร้อยเอ็ด ไปเยี่ยมญาติที่กรุงเทพฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว เวลา 15.30 น. เดินทางถึงที่พักใน กรุงเทพฯ พักร่วมกับญาติและรับประทานอาหารด้วยกัน (สมาชิกในครอบครัว 6 คน หนึ่งในนั้นเป็นเพศหญิงอายุ 27 ปี ทำงานที่สถานบันเทิงคริสตัน ทองหล่อ)
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 21.30 น. ในระหว่างเดินทางกลับจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบผลว่าญาติที่ทำงานสถานบันเทิง คริสตัน ทองหล่อ ตรวจพบเชื้อโควิด19 มีความกังวลจึงโทรแจ้งครอบครัวที่ร้อยเอ็ด แล้วจอดพักนอนในรถระหว่างทางจึงเดินทางต่อ มายังจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่แวะสถานที่ใดๆเลย
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เดินทางถึงจังหวัดร้อยเอ็ด แยกกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เพื่อขอรับการตรวจและไม่ได้ออกไปไหน
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง นำเข้าห้องแยกโรคเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และพบว่าติดเชื้อโควิด19 ทั้ง 3 ราย ในเวลา 22.15 น.และ วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ส่งต่อผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 D M H T T อย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะและ หมอชนะ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 ให้แยกกักตัวและขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน
แสดงความคิดเห็น