หนองคาย แถลงข่าวมีผู้ติดโควิดระลอกใหม่แล้ว 1 ราย

#หนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 21 ปี เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางกลับมาจังหวัดหนองคายเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ซึ่งก่อนเดินทางกลับฯพบมีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือการ์ดอย่าตก
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (10 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ตรวจพบในจังหวัดหนองคาย มีจำนวน 1 ราย ตรวจพบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 64 ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 21 ปี สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แต่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางกลับมาจังหวัดหนองคายเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ซึ่งก่อนเดินทางกลับฯพบมีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นคนในครอบครัว จำนวน 4 คน ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันฯ รายแรกของการระบาดระลอกใหม่ระลอกที่ 3 , ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3 ของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ระลอกที่ 2 และระลอกที่ 3) ทำให้จังหวัดหนองคาย มีผู้ป่วยยืนยันฯ สะสม ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ทั้งหมด 6 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ฝากประชา สัมพันธ์ ของความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ว่าช่วงนี้ การ์ดอย่าตกเนื่องจากขณะนี้โรคโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด มาตรการที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กำหนด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ D=Distancing: การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตร M=Mask Wearing: การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย H=Hand Washing:การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ T=Testing:การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ และ T=Thai Chana:การลงทะเบียนเข้าไปในสถานที่ด้วยการใช้แอพลิเคชั่นไทยชนะ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง การ์ดจะตกไม่ได้ เพราะในจังหวัดหนองคายเองก็ได้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า สถานบันเทิงหรือสถานคล้ายบันเทิง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ให้แนวทางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางจังหวัดได้มีการกำชับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว ให้มีการเพิ่มจำนวนการออกตรวจให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนในช่วงงานประเพณีสงกรานต์ก็ไม่ได้มีการห้ามการจัดงาน เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดฯของ ศบค.เช่นกัน ประกอบกับช่วงนี้ที่เป็นช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งตนถือว่าอันตรายทุกวัน ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากไม่มีธุระจำเป็น ขอความร่วมมือให้อยู่ที่บ้าน แต่หากมีธุระจำเป็นทำธุระเสร็จแล้วก็ขอให้กลับมาอยู่บ้าน
สำหรับส่วนราชการ หลังจากที่เปิดทำงานหลังหยุดยาว หากส่วนราชการใดที่สามารถให้บุคลากรภายในหน่วยงานทำงานที่บ้านได้ ก็ขอให้ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการให้มีการทำงานที่บ้านได้ ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการที่กำหนดออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสุดท้ายของให้ทุกคนได้มีการติดตามข่าวและมาตรการทั้งจาก ศบค.ใหญ่ และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ได้มีมาตรการต่าง ๆ การออกเป็นระยะ ๆ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย ทางจังหวัดหนองคาย ก็ยังยินดีต้อนรับ แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดฯ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากการตรวจคัดกรองของด่านตรวจคัดกรองฯ ที่อยู่ในถนนสายหลักก่อนเข้าจังหวัดหนองคาย.
แสดงความคิดเห็น