สถานการณ์โควิด 19 ไทยน่าวิตก พบผู้ป่วยวันเดียวพุ่งทุบสถิติเดิม

สถานการณ์โควิด 19 ไทยน่าวิตก พบผู้ป่วยวันเดียวพุ่ง 1,543 ราย ทุบสถิติเดิม ขณะที่ยอดสะสมรวม 37,453 ราย

รายงานสถานการณ์โคโรนาไวรัสล่าสุด ทุบสถิติอีกครั้ง! ไทยพบยอดผู้ติดเชื้อทะลุพันห้าร้อยราย โดยรายละเอียดจากศูนย์แถลงข่าว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานอัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน 14 เมษายน 2564 หรือ ยอดผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” วันนี้ ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,543 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1,161 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย

รวมยอดผู้ป่วยสะสม 37,453 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 28,383 ราย และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8,973 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึง 15 เม.ย. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1,543 ราย ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 37,453 ราย แบ่งเป็น การค้นหาเชิงรุกยืนยันสะสม 19,095 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น