‘น้องหญิง’ปิยธิดา นศ.ราชมงคลขอนแก่น คว้าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา มิตตัสสา (น้องหญิง )สาวงามภูมิลำเนา จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันกำลังศึกษา ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คว้าตำแหน่งชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 79 ณ สี่แยกบางขุนพรหม ท่าน้ำวิสุทธิกษัตริย์เดิม ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่า 50 สาวงาม ภายใต้การประกวดแบบ New Normal 12 เมษายน2564 ที่ผ่านมา

น้องหญิงกล่าวขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาววิสุทธิกษัตริย์ที่ได้ร่วมใจจัดงานดีๆ แบบนี้ขึ้นมา แม้จะเป็นช่วงที่โลกและประเทศของเรามีปัญหา เรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid -19 แต่ด้วยเจตนารมณ์ของชาววิสุทธิกษัตริย์ทำให้เวทีในตำนานอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยต่อไป น้องหญิงมีการเตรียมตัวในการลงประกวดพอสมควรแต่เนื่องจาก การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 หลายพื้นที่งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ 64 และน้องหญิงได้ติดตามข้อมูลการประกวดของเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นตามกำหนดการ ในรูปแบบที่เคร่งครัดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 โดยเสน่ห์การประกวดของเวทีนี้ คือผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า สรงน้ำพระ ปล่อยนกปล่อยปลา ร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ชาววิสุทธิกษัตริย์ ทำพิธีบวงสรวงตามประเพณีเพื่อความเป็นศิริมงคลและเริ่มการประกวดจนแล้วเสร็จประมาณเที่ยง

สำหรับน้องหญิง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นนักศึกษาที่เรียนดี และมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะและระดับ มหาวิทยาลัย ฯ เป็นอย่างดี ปี พ.ศ.2561 เคยได้รับตำแหน่งดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดในเวที่ต่าง ๆ ซึ่งน้องหญิงบอกว่า ได้รับประสบการณ์และมีรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ฯ เน้นเรียบง่ายแต่มีเพื่อนที่สนิทและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการศึกษาเล่าเรียน จึงทำให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดี และมีความภูมิใจที่ได้มาศึกษาที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หรือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) ที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

แสดงความคิดเห็น