‘นครพนม’ พบป่วยโควิดเพิ่ม 10 ราย ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงสถานบันเทิง ‘ตรวจแล้วต้องกักตัว.!’ ‘คกก.โรคติดต่อฯ’ คุมเข้มมาจาก 18 จว. ‘ต้องตรวจ-กักตัว 14 วัน’

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.09 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แถลงข่าวหลังการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 40/2564 ว่า จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 10 ราย รายที่ 34-43 (รวมสะสมระลอกใหม่ 43 ราย) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 1) รายที่ 34 เพศชาย อายุ 53 ปี อำเภอท่าอุเทน ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทน 2) รายที่ 35 เพศชาย อายุ 43 ปี อำเภอเมืองนครพนม ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม 3) รายที่ 36 เพศหญิง อายุ 21 ปี อำเภอเมืองนครพนม ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม 4) รายที่ 37 เพศชาย อายุ 42 ปี อำเภอธาตุพนม (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 5) รายที่ 38 เพศหญิง อายุ 24 ปี อำเภอธาตุพนม ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 6) รายที่ 39 เพศชาย อายุ 27 ปี อำเภอเมืองนครพนม อยู่ระหว่างรับตัวเข้ารับการรักษา 7) รายที่ 40 เพศหญิง อายุ 20 ปี อำแภอเมืองนครพนม อยู่ระหว่างรับตัวเข้ารับการรักษา 8) รายที่ 41 เพศหญิง อายุ 28 ปี อำเภอเมืองนครพนม อยู่ระหว่างรับตัวเข้ารับการรักษา 9) รายที่ 42 เพศชาย อายุ 19 ปี อำเภอบ้านแพง (มาจากพื้นที่เสี่ยง) ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพง และ 10.รายที่ 43 เพศหญิง อายุ 22 ปี อำเภอปลาปาก ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเรณูนคร ทั้งนี้ Timeline ของผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.)
สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จังหวัดนครพนมกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) เชียงใหม่ 3) ชลบุรี 4) สมุทรปราการ 5) ประจวบคีรีขันธ์ 6) สมุทรสาคร 7) ปทุมธานี 8) นครปฐม 9) ภูเก็ต 10) นครราชสีมา 11) นนทบุรี 12) สงขลา 13) ตาก 14) อุดรธานี 15) สุพรรณบุรี 16) สระแก้ว 17) ระยอง และ 18) ขอนแก่น ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนครพนม กล่าวคือ 1) ต้องมีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบจากพื้นที่ต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง 2) ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน กรณีไม่ได้ตรวจมา 1) ถ้ามีความเสี่ยง ตรวจ RT-PCR (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 2) ถ้าไม่มีความเสี่ยง ตรวจ Rapid Test ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครพนม (เสียค่าใช้จ่าย 500 บาท) ทุกรายต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน สำหรับพื้นที่ 59 จังหวัดที่เหลือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ : DMHTTA คือ อยู่ห่างไว้ (Distancing) ใส่แมสก์กัน (Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Check) ตรวจให้ไว (Testing) และใช้แอปไทยชนะ และ NPM-COVID-19 (Application) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.)
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอแจ้งประกาศให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ศาลาประชมคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันที่ 17-22 เมษายน 2564 ต้องกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสพื้นที่เสี่ยง และสามารถดูผลการตรวจของตนเองผ่าน App. NPM-COVID-19 สแกน QR Code และดูผลการตรวจ โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หากต้องการของหนังสือรับรองการกักตัว สามารถประสานหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเทศบาลฯ ใกล้บ้าน
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมี 24 ราย มีเพียง 4 รายที่มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย แพทย์จึงให้ยาต้านไวรัส ส่วนที่เหลือ 20 รายมีเพียงไข้หวัดเล็กน้อยจึงรักษาตามอาการ ไม่ต้องให้ยาต้านไวรัส และยืนยันว่ามีเตียงคนไข้ไว้รองรับพอสมควร หากอย่างไรก็มี รพ.จิตเวชฯไว้สำรอง ส่วนโรงพยาบาลสนามที่โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดฯ เป็นเพียงการวางแผนรองรับกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเยอะจริงๆ เท่านั้น
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมในวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยของที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามฯ รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน การเพิ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนวทางการตรวจ Rapid Test และภาคเอกชนเสนอมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
“ชาวนครพนมร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999
แสดงความคิดเห็น