สุดยอดจริงๆ!! มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ส่งมอบกัญชาต้านมะเร็งให้ รพ.อโรคยศาลวัดคำประมง

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งอยู่ในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และได้รับอนุญาตให้จัดสร้างโรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่ 15 ไร่ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุข ที่สำคัญคือ มีระบบการเพาะปลูกที่ได้ผ่านการอนุญาตจาก อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเรามุ่งเน้นเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานสำหรับวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่เป็นภาคีเครือข่ายและเรายังได้รับอนุมัติโรงงานผลิตวัตถุดิบและยาสมุนไพร รวมทั้งห้องปฏิบัติการแปรรูปกัญชาเพื่อรองรับการผลิตของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ต้องผลิตยาทั้ง 16 ตำรับให้กับคลินิกกัญชาจำนวนมาก

มทร.อีสาน ยังได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาตำรับกัญชาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยังร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี  อโรคยาศาลวัดคำประมง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น  และในวันนี้ได้นำทีมมากับ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาเป็นสักขีพยานและดำเนินการส่งมอบกัญชาตามโครงการวิจัยร่วมของวัดคำประมงและมทร.อีสาน ให้กับหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย หรือเรียกว่าอโรคยศาลวัดคำประมง ซึ่งเป็นวัดที่มีพระรักษามะเร็งได้ผล และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม เพื่อให้ทางวัดนำไปทำยาตามตำรับสูตรยอดยาวัดคำประมง เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัย  จำนวน 50 กิโลกรัมสด หรือ  10 กิโลกรัมแห้ง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้านมะเร็งอโรคยศาลวัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน ยังมีแผนในการเปิดคลินิกรักษาโรคด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาร่วมกับตำรับยา16 ตำรับ และตำรับหมอพื้นบ้าน  เพื่อรองรับประชาชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ  โดยการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ผ่านเทศกาลดอกหางกระรอกบาน และจะเปิดให้ผู้สนใจและเครือข่ายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในส่วนมิติด้านวิชาการจะมีการจัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติ เรื่องกัญชงและกัญชาครบวงจร ในมิติด้านการรักษาแบบพิเศษคือ การรักษาโรคร้ายให้แก่พระสงฆ์  ผู้ยากไร้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการก่อตั้งกองทุนและการเปิดรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วย  รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

///////////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น