สู้ๆเด้อ!!สสอ.หนองเรือ ควงแขน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด19

สาธารณสุข อ.หนองเรือ จ. ขอนแก่น ควงแขน อสม. เคาะประตูบ้าน​ วัดอุณหภูมิ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน/วัด/เถียงนา แบบเข้มข้น ส่งตรวจ Nasal swab จำนวน 1 ราย
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ นำโดย นายพิชิต แสนเสนา สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นางวิลาวรรณ์ พิมพ์พงษ์ ผอ.รพ.สต.ยางคำ พร้อมทีมระบาดวิทยา สสอ.หนองเรือ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง ม.7,10 และ อสม.ทั้งสองหมู่บ้าน ตำบลยางคำ ได้ดำเนินการสอบสวนโรค/วิเคราะห์ข้อมูล/วางแผน/วางมาตรการการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยพบเชื้อที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมบ้านในพื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10,7 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ เมื่อวันที่ 14,15 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดำเนินการสอบสวนโรคค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงวงที่ 2 กลุ่มเสี่ยงต่ำวงที่ 3,4 พร้อมให้ อสม. ดำเนินการเคาะประตูบ้านให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว วัดอุณหภูมิ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ให้กักตัวที่บ้าน/วัด/เถียงนาแบบเข้มข้นตามมาตรการฯ 14 วัน จำนวน 18 ราย และพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงมีอาการไข้ ไอ ส่งเข้าพบแพทย์ที่ รพ.หนองเรือ/ส่งตรวจ Nasal swab จำนวน 1 ราย
แสดงความคิดเห็น