กมลพงศ์’เผย!!หอการค้าฯเปิดเอกชนจอง ‘วัคซีนโควิด’เร่งฉีดให้พนักงาน-สมาชิก-ปชช.

‘นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล’ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสไปทำงานกับหอการค้าไทย ซึ่งขณะนี้มีโครงการจัดหา “วัคซีนทางเลือก” โดยภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนเอง และวางแผนในการจัดหา บริหารกระจายวัคซีน และจะเร่งฉีดให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิกและประชาชน
สถานการณ์การแพร่กระจาย COVID-19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณรัฐบาลที่แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดหา “วัคซีนทางเลือก” โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีน ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน เพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย COVID-19 ให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ เป็นนโยบายสำคัญของหอการค้าไทยที่ได้เร่งดำเนินการ ซึ่งน่ายินดีที่ทุกภาคส่วนสนใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในประเทศ ให้กลับคืนดังเดิมโดยเร็ว
หอการค้าจึงขอออกแบบสำรวจ 2 ฉบับ ได้แก่
1) บริษัทที่ประสงค์จะร่วมจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อฉีดให้กับพนักงานบริษัท โดยแต่ละบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ให้กดที่ลิงค์นี้
2) บริษัทที่ประสงค์จะร่วมกับหอการค้าไทยในช่วยภาครัฐในการกระจายวัคซีนและเร่งฉีดให้กับประชาชน เช่น การเอื้อเฟื้อสถานที่ในการฉีด การบริหารช่วยในการขนส่ง การสนับสนุนพนักงานมาช่วยในการดำเนินการ การสนับสนุนเงิน เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น