เปิดขั้นตอนการปรับและค่าปรับไม่ใส่แมสก์ 3 ระดับ ถ้าไม่ยินยอมให้ปรับจะเป็นอย่างไร

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่ากระแสข่าวที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานคร ได้ออกคำสั่งให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เพื่อเป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น
หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบการกระทำความผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยจะนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวน ท้องที่ๆ พบการกระทำความผิด พนักงานสอบสวน จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด โดยอัตราโทษ ในการกระทำความผิดในแต่ละครั้งแตกต่างกัน
ผิดครั้งแรก ปรับ 6,000 บาท
ผิดครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท
ผิดครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป ปรับ 20,000 บาท
กรณีมีเหตุผลควรแก่การพิจารณาลดจำนวนค่าปรับ พนักงานสอบสวนสามารถกำหนดค่าปรับได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนเงินค่าปรับที่กำหนด (เปรียบเทียบปรับในอัตราที่น้อยกว่า 2,000 บาท) ซึ่งหากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับหรือไม่ชำระเงินค่าปรับในชั้นพนักงานสอบสวน ก็จะต้องส่งฟ้องศาลต่อไป
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างจริงใจ ไม่มีความต้องการที่จะไปจับกุมดำเนินคดีแต่อย่างใด จึงวอนขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัดด้วย
ที่มา>> สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
แสดงความคิดเห็น