ผู้ว่าฯมั่นใจ!!ฉีควัคซีนให้คนขอนแก่นกว่า50%ขณะที่รพ.สนามแห่งที่ 2 พุทธมณฑลอีสาน เสร็จแล้ว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง พร้อมเตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) จำนวน 159 เตียง (ชาย 81 เตียง หญิง 78 เตียง) เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อทำให้จำนวนผู้ป่วยลดน้อยลง โดยประชาชนได้ให้ความร่วมมือตามมาตรการต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง อสม. บุคลากรทางแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ตลอดจนข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง จนทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จากการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการรวมกลุ่มคนไม่เกิน 20 คน ตามที่ ศบค. ได้วางไว้ในพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด ยังไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้ในพื้นที่ขอนแก่น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี
ส่วนการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จะได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตพิเศษรอบที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำการเตรียมการรองรับ เพื่อที่จะเร่งฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ให้ครบถ้วน 100% ภายในสัปดาห์หน้า สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่อยู่ในรายการที่จะฉีดให้ประชาชนในช่วงเดือนมิถุนายน กว่า 700,000 คน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยขอให้ประชาชนติดตั้ง Application หมอพร้อม ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วบางส่วน คาดว่าในเดือนมิถุนายน ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 50% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนชาวขอนแก่น
ส่วนการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอบพลิเคชันหมอพร้อม นั้น ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขได้มีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้ว รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น จะนำเข้าหารือในการเตรียมความพร้อม กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีประสบการณ์มาแล้ว ทั้งโครงเราชนะ และโครงการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งจะมีหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นหากมีการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถดำเนินการต่อได้ทันที พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนติดตามข่าวสารของทางราชการ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตน เพื่อลดการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลานี้ ด้วย
แสดงความคิดเห็น