สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน มี.ค. 64

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการระบาด COVID-19 ระลอกสองช่วง ม.ค. 64 ที่เริ่มคลี่คลาย และปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อจากมาตรการรัฐ อย่างไรก็ดี การระบาดระลอกใหม่ช่วง เม.ย. 64 ที่มีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะต่อไป

แสดงความคิดเห็น